Методологія медіа-досліджень

Курс "Методологія медіа-досліджень" (або "Методологія досліджень у ЗМІ") призначений для студентів старших (бажано - останнього) років навчання, які вивчають журналістику, масові комунікації або інші соціальні науки. Передумовами для прослуховування курсу є ознайомлення з історією та теорією масових комунікацій. Вивчення методології варто поєднати з початковим етапом написання дипломної роботи.

Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основами проведення наукових досліджень у царині мас-медіа. Матеріал розподілено на три основні напрями – методологія текстуального аналізу, якісних та кількісних досліджень. Під час занять студенти ознайомляться з такими методами, як опитування, інтерв’ювання, усна історія, різними формами змістовного (контент-) і текстуального аналізу тощо. Наголос робитиметься на практичному використанні дослідницької методології у повсякденній журналістській діяльності, оскільки курс має на меті закласти основи знань і вмінь, потрібних як для теоретичних, так і практичних медіа-досліджень. Наприкінці триместру студенти мають бути здатні розуміти базову методологію медіа-досліджень, вміти пояснити та застосувати певний метод, а також спланувати дослідницький проект.

Автор курсу - Дмитро Губенко, старший викладач Могилянської школи журналістики.

Зміст

ред.
 1. Вступ до курсу. Різниця між повсякденними і науковими дослідженнями
 2. Методи пізнання (епістемологія): звичка, авторитет, інтуїція, науковий метод. Науковий метод: дослідницькі процедури
 3. Елементи дослідження. Семплінг
 4. Методологія текстуального аналізу. Семіотичний аналіз. Риторичний аналіз
 5. Ідеологічна критика. Психоаналіз
 6. Дослідницькі методи: якісні та кількісні. Різниця між ними, їх переваги і вади. Вступ до якісної методології. Інтерв’ю. Фокус-групи
 7. Включене спостереження (participant observation). Усна історія (оral history). Етнографія
 8. Agenda Setting. Фреймінг. Якісний контент-аналіз
 9. Контент-аналіз
 10. Опитування
 11. Експеримент
 12. Обробка даних
 13. Огляд літератури
 14. Застосування методології на практиці
 15. Партико З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навч. посібник.

— 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Видавництво "Ліра-К", 2017. — 232 с.