Основні типи даних у Scala ред.

Тип Довжина (в байтах) Діапазон або набір значень
Boolean не визначено true, false
Byte 1 −128..127
Char 2 0..216−1, або 0..65535
Short 2 −215..215−1, або −32768..32767
Int 4 −231..231−1, або −2147483648..2147483647
Long 8 −263..263−1, або приблизно −9.2·1018..9.2·1018
Float 4 -(2-2−23)·2127..(2-2−23)·2127, або приблизно −3.4·1038..3.4·1038, а також  ,  , NaN
Double 8 -(2-2−52)·21023..(2-2−52)·21023, або приблизно −1.8·10308..1.8·10308, а також  ,  , NaN