Для виводу всіх об’єктів за допомогою SQL

SELECT * FROM НАЗВА_БАЗИ.НАЗВА_ТАБЛИЦІ


Всі категорії
SELECT * FROM ukwikibooks_p.category


Всі зображення
SELECT * FROM ukwikibooks_p.image


Всі сторінки
SELECT * FROM ukwikibooks_p.page


Всі користувачі
SELECT * FROM ukwikibooks_p.user