PHP та MySQL ред.

PHP працює з MySQL за замовчуванням. Під’єднується все це наступним чином:

    mysql_connect('localhost',$username,$password);
    @mysql_select_db($database) or die("Не зміг приєднатись до бази");

localhost — мережева адреса, в даному випадку це локальний комп'ютер, проте це може бути і IP-адреса (наприклад, 127.0.0.1 - та ж локальна IP адреса, або будь-яка інша), і доменне ім'я (www.mytestbase.ua).

$username, $password — змінні, які говорять самі за себе (тобто, ім'я користувача бази даних та його пароль).

$database — ім'я бази даних, яка вже повинна існувати в СУБД MySQL.

Запити пишуться на мові SQL. Запит поміщають у змінну у вигляді рядка, наприклад:

$query="insert into customers values (Null, 'Маклуха Маклай', 'просп. Бажана')";

Наведений у подвійних лапках запит на SQL означає — вставити рядок з трьома полями даних у таблицю customers. Звичайно, щоб усе працювало, відповідна таблиця із стовпцями повинна вже існувати в базі даних.

Далі запит надсилається базі даних так:

    mysql_query($query) or die(mysql_error());

Конструкція з оператором or - це зручний і короткий запис наступного:

if(mysql_query($query)) {
    // ok
} else {
    die(mysql_error());
};

Просто завдяки оптимізації булевих виразів, якщо вираз зліва від or має істинне значення, весь вираз вважається істинним, і права частина не обчислюється.

Вищенаведеним чином можна робити практично усе дозволене з базою даних: створювати таблиці, стовпчики, редагувати поля, одержувати інформацію. Щоправда деякі дії, як то створення початкової структури бази даних зручніше робити у спеціальних засобах. Часто на web-серверах встановлюють спеціальний програмний засіб phpMyAdmin, що надає зручний графічний веб-інтерфейс для роботи з MySQL (створення, перегляд, редагування баз даних та ін). phpMyAdmin корисний при розробці баз даних та тестуванні запитів. Крім того існують програми для встановлення на локальних комп'ютерах, які теж надають таку ж можливість і дозволяються під'єднатися до бази даних з вашого локального комп'ютера як то MySQL Workbench(наявні безкоштовна та платна версії).