При створенні типів generic, ключове слово where використовується для того, щоб описати спеціальні обмеження, які дозволяють використовувати певні типи, які можуть застосовуватись як аргумент для параметру типу який використовується в декларації generic. Наприклад, ви можете визначити клас типу generic, MyGenericClass, таким способом що тип, який задається в якості параметру T має бути типом, що реалізує інтерфейс IComparable:

public class MyGenericClass<T> where T:IComparable { }


Конструкція where може також містити обмеження на наявність конструктора. Можна створювати екземпляри зазначеного в параметрі типу за допомогою оператора new, але для цього вам необхідно додати обмеження на наявність у даного типу конструктора по замовчуванню (без параметрів). Конструкція new() дозволяє повідомити компілятору, що будь-який аргумент типу має мати доступним конструктор без параметрів.

Наприклад:

public class MyGenericClass<T> where T : IComparable, new()
{
  // Подібна конструкція не можлива без обмеження new():
  T item = new T();
}


Конструкція new() завжди є останньою у виразі where.

Якщо існує декілька параметрів типу, обмеження для них можна задавати по черзі:

class Dictionary<TKey, TVal>
   where TKey : IComparable, IEnumerable
   where TVal : IMyInterface
{
   public void Add(TKey key, TVal val)
   {
   }
}


Ключові слова C#
abstract as base bool break
byte case catch char checked
class const continue decimal default
delegate do double else enum
event explicit extern false finally
fixed float for foreach
goto if implicit in int
interface internal is lock long
namespace new null object operator
out override params private protected
public readonly ref return sbyte
sealed short sizeof stackalloc
static string struct switch this
throw true try typeof uint
ulong unchecked unsafe ushort using
var virtual void volatile while
Спеціальні
add alias get global partial
remove set value where yield