no-2

Denne brukeren/brukaren har god kjennskap til norsk.