Географічний простір Землі (11 клас): відмінності між версіями

* Геополітика «сили»
* Різновиди «сили»
* Взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави
 
=== Розділ 4. Суспільна географія України ===
==== Тема 1. Українська держава ====
* Українська держава і територія держави України
* Політико-географічне положення України: глобальне, регіональне, сусідське
* Політико-економічна оцінка державного кордону України
* Реформування адміністративно-територіального устрою України
 
==== Тема 2. Населення України ====
* Кількість населення України
* Відтворення населення: показники та природні, соціальні, економічні чинники народжуваності й смертності, їх просторові відмінності
* Особливості вікового і статевого складу населення України
* Міграційні процеси в Україні
* Українці на світовому і регіональному ринку праці
* Демографічна політика в Україні
* Система розселення
* Міські агломерації, урбанізація, субурбанізація і джентрифікація
* Особливості сільських населених пунктів
 
==== Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці ====
* Сучасні риси національної економіки України
* Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції, рудної сировини і металів
* Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні
* Замкнутий технологічний цикл розроблення і виробництва літаків в Україні, експорт та імпорт авіаракетної техніки
* Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки: тенденції розвитку, міжнародне кооперування
* Місце України в глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції
* Виробництва фармацевтичної продукції та побутової хімії: чинники та особливості розташування підприємств
* Особливості розвитку й просторової організації виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття, продуктів харчування
* Міжнародні транспортні коридори на території України
* Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні
* Ресурсний потенціал і перспективи розвитку рекреаційного комплексу в Україні
* Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень
* Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні
* Сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні
* Досвід реалізації планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах та стратегія збалансованого розвитку України
 
{{Шкільний курс географії}}
88

редагувань