Географічний простір Землі (11 клас): відмінності між версіями

* Природні зони
* Порівняння карт ґрунтів і природних зон світу та України
 
=== Розділ. 3. Загальні суспільно-географічні закономірності світу ===
==== Тема 1. Географічний простір ====
* Світосистема як результат і процес формування глобальної єдності в системі «суспільство – природа»
* Функціонально-компонентний склад світосистеми: демографо-екологічна, економічна, інформаційно-технологічна, соціально-культурна, політична підсистеми
* Географічний простір, його системоутворювальна роль та характеристики
 
==== Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі ====
* Динаміка чисельності населення світу
* Природні, соціальні, економічні й екологічні чинники та просторові особливості природного руху населення у світі
* Демографічний перехід, його фази
* Статево-вікова, шлюбно-сімейна структура населення
* Демографічне старіння населення
* Характеристика демографічної ситуації в країнах за статево-віковими пірамідами
* Особливості демографічної політики у країнах з різним типом відтворення
* Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі
* Просторові тенденції міграційних процесів
* Якість життя як чинник природного і механічного руху населення
* Демографічні чинники розвитку економіки та спеціалізації країн
* Демографічні прогнози
 
==== Тема 3. Глобальна економіка ====
* Поняття «глобальна економіка»
* Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг
* Система виробництва
* Географічність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва
* Роль транснаціональних корпорацій та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки
* Глобальні ланцюги доданої вартості
* Міжнародний ринок товарів: сутність, інфраструктура, ціноутворення
* Виробництво сільськогосподарської продукції у світі: природні, соціальні, економічні чинники, особливості просторової організації
* Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів, глобальні ринки вугілля, нафти й природного газу
* Глобальні ланцюги доданої вартості у виробництві чорних металів, алюмінію, міді; чинники та форми спеціалізації країн
* Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції, чинники участі національних економік у глобальних ланцюгах доданої вартості
* Виробництво текстилю, одягу, взуття: сучасна просторова організація, чинники міжнародної спеціалізації
* Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфраструктурний каркас глобальної економіки.
Світовий ринок інвестицій і фінансів
* Туризм
* Формування «інформаційного суспільства»
 
==== Тема 4. Політична географія та геополітика ====
* Географічні складники політичної географії: географічний простір, території, географічні місця
* Політичні складники: політичні інституції, політичні відносини, «сила»
* Територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів
* Геополітика, її складові
* Зовнішня та внутрішня геополітика
* Геополітика «сили»
* Різновиди «сили»
* Взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави
 
{{Шкільний курс географії}}
88

редагувань