Географічний простір Землі (11 клас): відмінності між версіями

Немає опису редагування
* Сучасний етап розвитку географічної оболонки
* Антропосфера
 
==== Тема 3. Геологічне середовище людства ====
* Властивості літосфери
* Поняття «геологічне середовище людства»
* Тектоніка літосферних плит
* Процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні наслідки
* Небезпека вулканічних, сейсмічних, гравітаційних (зсувних) процесів
* Рельєф
* Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу
* Вплив рельєфу на розселення населення, розвиток і розташування окремих виробництв
* Ресурсні властивості літосфери
* Гірські породи та закономірності їх поширення
* Мінеральні ресурси як чинник розташування видобувних і матеріало-, паливомістких виробництв
* Забезпеченість мінеральними ресурсами
* Вплив людини на літосферу
* Глобальна ресурсна проблема людства
 
==== Тема 4. Атмосфера та системи Землі ====
* Сонячно-земні взаємодії
* Сонячне випромінювання, відмінності випромінювання і поглинання тепла повітрям, поверхнею гірських порід і води
* Тропосфера: температурний режим, зміна атмосферного тиску, вітри, вологість, опади
* Погода
* Синоптичні карти
* Клімат
* Кліматотвірні чинники
* Кліматична карта
* Карта кліматичних поясів
* Характеристика типів клімату за кліматограмами
* Вплив атмосфери на літосферу: вивітрювання, рельєфоутворення
* Кліматичні умови як чинник розселення і розташування виробництва та інфраструктурних об’єктів
* Ресурсний потенціал атмосфери
* Енергетичні кліматичні ресурси як чинник розвитку відновлюваної енергетики
* Агрокліматичні ресурси та їх вплив на спеціалізацію сільського господарства
* Стихійні атмосферні явища, їх прогнозування та засоби протидії
* Кліматичні зміни на планет
 
==== Тема 5. Гідросфера та системи Землі ====
* Запаси води на Землі
* Світовий океан та його складові
* Вплив процесів у літосфері на природу океанів
* Роль океанів у формуванні гірських порід і рельєфу узбережжя
* Вплив атмосферних процесів (явищ) на Світовий океан
* Роль Світового океану у формуванні глобальних і місцевих систем повітряних потоків у нижніх шарах тропосфери
* Ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів
* Води суходолу, чинники їх нерівномірного розподілу на материках та по території України
* Взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу і річкової мережі території
* Вплив геологічних процесів на формування озер, пластів підземних вод
* Взаємозв’язок клімату і вод суходолу
* Прісна вода як ресурс і чинник розміщення населення та виробництва
* Мінеральні й термальні води: поширення, використання
* Водозабезпеченість регіонів і країн світу
* Чинники дефіциту води
* Сучасні системи очищення води
* Опріснення морської води
 
==== Тема 6. Біосфера та системи Землі ====
* Біосфера та її складові
* Закономірності поширення живих організмів на суходолі і в океанах
* Природні чинники формування ареалів поширення рослин і тварин
* Біологічні ресурси. Роль живих організмів у формуванні ґрунтів
* Ґрунт – «дзеркало» ландшафту
* Типи ґрунтів
* Вплив ґрунтів на спеціалізацію господарства регіону, країни
* Природні зони
* Порівняння карт ґрунтів і природних зон світу та України
 
{{Шкільний курс географії}}
88

редагувань