Для запису сучасної мови використовується модифікована кирилічна і латинська абетки.

Наголос в словах як правило падає на перший склад або склад з довгим голосним чи дифтонгом.