Використовується звичайна латинська абетка, в мові 26 звуків, для яких використовуються 23 літери:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z.

Наголос не виражений, слова вимовляються з однаковим наголосом на кожному складі (за іншими даними наголос падає на останній склад слова, якщо він закритий і на передостанній, якщо останній відкритий). Словосполучення ng позначає той самий звук, що й в англійській.


Лише деякі букви і буквосполучення читаються відмінно:

Старий
запис
Новий
запис
Вимова Рік зміни
oe u ьу 1947
tj c ч 1972
dj j дж 1972
j y й 1972
nj ny нь 1972
sj sy ш,шь,сь 1972
ch kh х 1972

Наголос у більшості випадків падає на останній склад слова.

Джерела

ред.

http://omniglot.com/writing/indonesian.htm