В перших розділах ця книга пояснюватиме чому варто вчити есперанто, в наступних - допоможе вам в навчанні. Текст на есперанто буде виділений зеленим кольором.

Що взагалі таке есперанто?

ред.
 
Прапор Есперанто

Ми, як сучасні люди, задамо це питання вікіпедії. І дізнаємось що:

w:Есперáнто – штучна міжнародна мова для рівноправного міжнародного спілкування, створена доктором Людовиком Лазарем Заменгофом у 1887 році в підсумку десятирічної праці.

Дружите з усім світом? Вивчайте есперанто!

ред.

Vi amikas tuta mondo? Lernu Esperanto!

Тепер розповімо навіщо вам її знання. Причин для вивчення есперанто можна навести кілька. Наприклад:

 1. Есперанто — мова, яку можна швидко вивчити, а завдяки своїй простій і правильній побудові вона є легкою в застосуванні.
 2. Те, що вона ніде та нікому не є рідною, уможливлює рівноправне становище між людьми, які спілкуються нею. ( Щоправда цікаво те, що зараз нараховується деяка кількість людей (за різними даними, від 200 до 2000), для яких есперанто є рідною мовою: це ті, чиї батьки походять з різних країн і є шанувальниками есперанто. )
 3. Два мільйони носіїв мови поширені майже рівномірно по всьому світу.
 4. Кажуть, що вона допомагає зрозуміти загальні принципи лінгвістики і полегшує вивчення інших мов.
 5. Вона набагато ближча до української ніж англійська. Багато слів запозичено з латинської, грецької. Крім того є “українські” букви J(Й), Ĵ(Ж), H(Г), Ĝ(Дж), Ŝ(Ш). Погано, що немає букви Y(И), хоча, ніхто не забороняє використовувати латинську в словах “іншомовного походження”. Mi estas Bunyk.
 6. Всі букви читаються завжди однаково, тому вимову можна вчити і самостійно.
 7. Більшість користувачів цієї мови поліглоти, і взагалі цікаві люди, і кожен з них як мінімум білінгв. Тобто всі вчили її з нуля.
 8. Існує спеціальне видання Pasporta Servo, яке містить більше двох тисяч адрес есперантистів в яких можна безплатно заночувати подорожуючи світом.
 9. Інтернет зараз містить багато інформації цією мовою
 10. Всі дуже раді новачкам. Тільки но я в твіттері сказав “Ĉu vi parolas en Esperanto?” “Чи ви розмовляєте на есперанто?”, як мені зразу ж відповів один LaLernanto (учень). Він вже вчить Есперанто два роки. Все таки, кожен носій мови хоче щоб вона стала міжнародною, тому з радістю вам допоможе.
 11. Крім того есперанто це унікальна, і справді міжнародна культура, з власною літературою, музикою, і навіть кількома фільмами. А ще “Vikipedio” з більш ніж “cent mil artikoloj” (сто тисяч статтей).
 12. І взагалі весело вчитись. Можна буде комусь сказати “уну цент дудек трі міліоно квар цент квіндек сес міл сеп цент окдек нав” (123 456 789)

Єдиним недоліком, є те, що ні в одному аеропорті чи ресторані на есперанто не говорять. Але ж мови вчать не тільки для цього, і хто зна, може скоро заговорять?

Матеріали для навчання

ред.

Алфавіт. Alfabeto.

ред.

Алфавіт есперанто спроектований спеціально щоб кожній букві відповідав звук. Відповідно ніяких правил читання немає, читаємо як написано. В таблиці нижче дано велику та маленьку букви есперанто, та відповідні їм звуки записані українською.

Буква Український
відповідник
Звучання Приклади звучання в словах
Aa A
 • Azio:
 • Amiko:
Bb Б
 • Balo:
 • Bordo:
Cc Ц
 • Cento:
 • Citrono:
Ĉĉ Ч
 • Ĉefurbo:
 • Ĉevalido:
Dd Д
 • Dolaro:
Ee Е
 • Eŭro:
Ff Ф  
Gg Ґ  
Ĝĝ Дж  
Hh Г  
Ĥĥ Х  
Ii І
 • Insulo:
Jj Й  
Ĵĵ Ж  
Kk К  
Ll Л  
Mm М  
Nn Н  
Oo О  
Pp П  
Rr Р  
Ss С  
Ŝŝ Ш  
Tt Т  
Uu У  
Ŭŭ Ў  
Vv В  
Zz З  
 • G - українська ґ (задньоязиковий проривний, дзвінкіший).
 • Ĝ - «дж» читається як один звук (джміль).
 • Ŭ - коротке ў (схоже на англійське w) як у слові паўза (paŭzo), або на кінцевий звук у слові пішов.

Окрім стандартного алфавіту, есперанто має ще чотири букви, для використання в іншомовних власних назвах:

Q q W w X x Y y
К в, у кс, ґз і, и

це стосується людей (Г. Дж. Уеллс англійською H. G. Wells, Г. Дж. Уеллс есперанто теж H. G. Wells), проте не стосується наприклад міст (Нью-Йорк англійською New-York, а есперанто - Novjorko ).


Трохи слів, щоб розпочати

ред.

Незважаючи на те, що есперанто - мова легка для вивчення, та все ж, дещо треба вчити щоб запам'ятати.

Якщо вам задають запитання, можна відповісти Jes (так), а можна ne (ні).

Хоча, якщо ви тільки но почали вчити мову, краще відповідати чесно, щоб уникнути непорозумінь:

Mi estas komencanto – я (є) початківець.
Mi ne komprenas – я не розумію.

А краще, щоб ніхто неподумав що ви геть зовсім нічого не знаєте:

Mia nomo estas Andreo – моє ім’я (є) Андрій.
Mi estas el Ukrainio – я (є) з України.
Mi loĝas en Kijivo – я живу в Києві.
Mi estas programisto (komercanto) – я (є) програміст (підприємець).

А потім розпитувати:

Kiu vi estas? – хто ви є (як ваше ім’я)?
De kie vi estas? – звідки ви (є)?
En kiu urbo vi loĝas? – в якому місті ви проживаєте?
Kio vi estas? – ким ви є (яка ваша професія)?

А також кожній вихованій людині варто вміти говорити ввічливо:

Bonan matenon! - Добрий ранок!
Bonan tagon! - Добрий день!
Bonan vesperon! - Добрий вечір!
ĝis (la) revido - До побачення
bonan nokton - добраніч
dankon - дякую
bonvolu - будь ласка

Есперанто - конструктор

ред.
 

Щоб говорити мовою треба пам'ятати слова. І чим більше - тим краще. А в есперанто все зроблено зручніше. Тут слова складаються з частин, кожна з яких має своє значення. Пам'ятаючи ці частини можна складати їх у слова, отримуючи дуже багато комбінацій. Таким чином знаючи не так багато, можна використовувати дуже багато слів.

Ці частини підібрані так, щоб бути найбільш звичними більшості людей. (Словниковий запас есперанто запозичений з латинських, германських, слов'янських, індоєвропейських, семітських та азійських мов). Наприклад суфікс "-ism-" означає вчення, політичну доктрину, релігійну догму, наприклад соціалізм, капіталізм, екстремізм...

Закінчення

ред.
 

Закінчення в есперанто є дуже важливою частиною слова, і однозначно показує нам частину мови, відмінок та час слова. І хоча з попередньої фрази вам може здатись що ми наблизились до вивчення граматики (а так і є), але не лякайтесь. На відміну від інших мов, тут зовсім мало правил, та зовсім немає винятків з них. Крім того граматика дуже логічна, тому її вивчення не складніше за вивчення слів. І взагалі, не варто витрачати час на зазубрення таблиць граматики цілком, краще звертатись до них при потребі, і вони швидко запам'ятаються.

-o – закінчення іменників (Хто?, Що?...)

direktoro – директор,
telefono – телефон


-a – закінчення прикметників, присвійних займенників, порядкових числівників (Який?..)

bona – добрий
nova – новий


-e – закінчення похідних прислівників (Як?)

bone – добрe
bele – красиво


-n – закінчення знахідного відмінка (Кого? Що?)

vidi filmon – бачити фільм
doni libron – давати книгу


-u – закінчення дієслів у наказовому способі (Роби!)

skribu – пиши
mi legu – я повинен читати


-j – закінчення множини (2, 3, ...)

studentoj – студенти
libroj – книги


-i – закінчення для дієслів у неозначеній формі (інфінітив)

legi – читати
skribi – писати (Що робити? Що зробити?)


-as – закінчення для дієслів у теперішньому часі

mi legas – я читаю
mi skribas – я пишу


-os – закінчення для дієслів у майбутньому часі

mi legos – я читатиму (буду читати)
mi skribos – я писатиму (буду писати)


-is – закінчення для дієслів у минулому часі

mi legis – я читав
mi skribis – я писав


Можна було б сказати - "Нічого собі просто! Та тут список на цілу сторінку.", проте не забувайте, що тут ми розглянули частини мови, утворення множини та часи. А в інших мовах вивчення часів займало б мінімум двадцять сторінок, і то без списку неправильних дієслів.

Префікс

ред.
 

Префікси мають семантику вже не граматичну, а більш словникову.

bo- – споріднення через шлюб

patrino – мати
bopatrino – теща, свекруха.


ĉef- – головний

urbo – місто
ĉefurbo – столиця
ĉefpago – головна сторінка


dis- – розділення (роз-)

doni – дати
disdoni – роздати


ek- – початок або раптовість дії

vidi – бачити
ekvidi – побачити


eks- – колишній

ministro – міністр
eksministro – екс-міністр


fi- – зневага, огида

odoro – запах
fiodoro – сморід


ge- – обох статей

patro – батько
gepatroj – батьки


mal- – пряма протилежність

granda – великий
malgranda – маленький


mis- – неправильно, помилково

Aŭdi – чути
misaŭdi – причутись


pra- – давній (пра-)

avo – дід
praavo – прадід


re- – зворотність, повторюваність дії

doni – дати
redoni – повернути

Суфікс

ред.
 

Суфікси теж впливають на зміст слова. І пробачте за ще один довжелезний словниковий розділ. Наступний буде веселішим.

-aĉ- - зневага

vizaĝo - лице
vizaĝo - морда


-ad- - тривалість дії або багатократність процесу

iri - іти
irado - ходьба


-aĵ- - річ, предмет

manĝi - їсти
manĝo - їжа


-an- - член, житель, послідовник

Kijivo - Київ
kijivano - киянин


-ar- - сукупність однорідних осіб або предметів

vorto - слово
vortaro - словник


-ĉj- - пестливість у чоловічих іменах

patro - батько
paĉjo - тато


-ebl- - придатність, можливість

manĝi - їсти
manĝebla - їстівний


-ec- - властивість, якість

amiko - друг
amikeco - дружба


-eg- - збільшення предмета або ознаки

granda - великий
grandega - величезний


-ej- - місце приміщення

lerni - вчити
lernejo - школа


-em- - схильність

labori - працювати
laborema - працьовитий


-end- - те, що має бути

laboro - праця
laborendo - робота що має бути зроблена, завдання


-er- - частка

neĝo - сніг
neĝero - сніжинка


-estr- - начальник, голова

urbo - місто
urbestro - мер


-et- - зменшення предмета або ознаки

domo - дім
dometo - хатинка


-i- - назва країни або регіону

ukraino - українець
Ukrainio - Україна


-id- - дитя, нащадок

bovo - бик
bovido - теля


-ig- - робити якимось, ким-небудь, чим-небудь

libero - свобода
liberigi - звільнити


-iĝ- - робитися якимось, ким-небудь, чим-небудь

edzo - чоловік
edzi - оженитись


-il- - знаряддя, інструмен

skribi - писати
skribilo - ручка (інструмент для письма)


-in- - для позначення жіночої статі

viro - чоловік
virino - жінка


-ind- - гідний чогось

vidi - бачити
vidinda - гідний бути побаченим


-ing- - те, куди щось вставляється

bolto - болт
boltingo - гайка


-ism- - вчення, політична доктрина, релігійна догма і т.д.

kapitalo - капітал
kapitalismo - капіталізм


-ist- - людина певної професії чи переконань

kuraci - лікувати
kuracisto - лікар


-nj- - пестливість у жіночих іменах

patrino - матір
panjo - матуся


-obl- - множний для числівників

tri - три
trioble - тричі


-on- - дробовий числівник

kvar - чотири
kvarono - четвертина


-op- - збірний для числівників

du - два
duope - удвох


-uj- - вмістилище, дерево, країна

mono - гроші
monujo - гаманець


-ul- - особа, наділена певними якостями

junа - молодий
junulo - юнак


-um- - без певного значення (якщо інші суфікси не підходять)

kolo - шия
kolumo - комір
folio - листок
foliumi - листати

Займенники

ред.
 

Тепер знову трохи нудної граматики. Але, з допомогою таблиці займенників, ви зможете вивчити 50 займенників, пам'ятаючи лише 15 частин, які можна комбінувати. Займенники бувають:

Ki-
питальні, відносні
Ti-
вказівні
Ĉi-
узагальнюючі
NENi-
заперечні
i-
неозначені
-u
особа
kiu?
хто?
tiu
той
ĉiu
кожен
neniu
ніхто
iu
хтось
-o
предмет
kio?
що?
tio
те
ĉio
усе
nenio
ніщо
io
щось
-a
якість
kia?
який?
tia
такий
ĉia
всякий
nenia
ніякий
ia
якийсь
-e
місце
kie?
де?
tie
там
ĉie
скрізь
nenie
ніде
ie
десь
-en
напрямок
kien?
куди?
tien
туди
ĉien
в усіх напрямках
nenien
нікуди
ien
кудись
-am
час
kiam?
коли?
tiam
тоді
ĉiam
завжди
neniam
ніколи
iam
колись
-om
кількість
kiom?
скільки?
tiom
стільки
ĉiom
усе
neniom
анітрохи
iom
трохи
-el
спосіб
kiel?
як?
tiel
так
ĉiel
по-всякому
neniel
ніяк
iel
якось
-al
причина
kial?
чому?
tial
тому
ĉial
з будь-яких причин
nenial
ні з якої причини
ial
чомусь
-es
приналежність
kies?
чий?
ties
того
ĉies
усіх
nenies
нічий
ies
чийсь

Хитро придумано, правда? І хоча вам вже напевне як і мені не терпиться послухати якусь пісеньку на есперанто, чи почитати оповідання, але слів все таки бракує. Тому доведеться читати простенькі речення...

Kio vi estas? - ким ви є (яка ваша професія)?
Mi estas studento - я (є) студент.
Kie estas manĝejo? - де (є) їдальня?
Manĝejo estas tie. - їдальня там.

Ще трохи слів

ред.

Чисельники. Numeraloj.

ред.
0 - nulo,
1 - unu,
2 - du,
3 - tri,
4 - kvar,
5 - kvin,
6 - ses,
7 - sep,
8 - ok,
9 - naŭ,
10 - dek,
11 - dek unu,
23 - dudek tri,
100 - cent,
222 - ducent dudek du,
1000 - mil,
3333 - tri mil tricent tridek tri,
1 000 000 - miliono,
2 002 000 - du milionoj du mil,
2 000 000 000 - du miliardoj.

Арифметика (aritmetiko):

3 + 4 = 7 tri plus kvin estas sep
7 - 3 = 4 sep minus tri estas kvar
3*2 = 6 trioble du estos ses
6/2 = 3 ses dividite per du estas tri

Кольори. Koloroj

ред.

Кольори веселки. Ĉielarkа koloroj. ( Ĉielo -небо )

             
ruĝa oranga flava verda turkisa blua viola
червоний оранжевий жовтий зелений бірюзовий синій фіолетовий

Решта. Ceteraj.

         
nigra griza blanka bruna roza
чорний сірий білий коричневий рожевий
світлий - luma
темний - malluma
яскравий - hela, brila

Час. Tempo

ред.
 • Ера - Erao
 • Тисячоліття - Jarmilo
 • Століття - Jarcento
 • Десятиліття - Jardeko
 • Рік - Jaro
 • Місяць - Monato
Пори року. Sezonoj
Зима. Vintro Весна. Printempo Літо. Somero Осінь. aŭtuno
       
 • Грудень - decembro
 • Січень - januaro
 • Лютий - februaro
 • Березень - marto
 • Квітень - aprilo
 • Травень - majo
 • Червень - junio
 • Липень - julio
 • Серпень - aŭgusto
 • Вересень - septembro
 • Жовтень - oktobro
 • Листопад - novembro
 • Тиждень - Semajno.
  • Понеділок - lundo
  • Вівторок - mardo
  • Середа - merkredo
  • Четвер - ĵaŭdo
  • П'ятниця - vendredo
  • Субота - sabato
  • Неділя - dimanĉo

Semajno estas sep tagoj. Тиждень це сім днів.

Jaro estas tricent sesdek kvin tagoj. Рік це 356 днів.

Superjaro estas jaro kiu havas 29 tagojn en februaro. Високосний рік - це рік, що має 29 днів в лютому.

 • Година - Horo
 • Хвилина - Minuto
 • Секунда - Sekundo


Demando – питання. Al kiu urbo vi veturas? – до якого міста ви їдете?
Respondo – відповідь. Mi veturas al Kijivo – я їду до Києва.
Jes. Mi ellernos Esperanton dum sep tagoj! - Так. Я вивчу есперанто за 7 днів!
Kioma horo estas (nun)? – яка година є (зараз)? котра година?
Estas ĝuste la tria – рівно третя (година).
Estas dek minutoj post la tria – третя година 10 хв. (10 хв. на четверту).
Estas dek minutoj antaŭ la tria – без 10 хв. третя (за десять третя).
Kiu dato estas hodiaŭ? – яка дата (є) сьогодні?
Hodiaŭ estas la unua de januaro – сьогодні (є) 1 січня.

Перерва

ред.
 

Ми вже немало вивчили, і напевне вже трохи стомились. Напевне пора трохи відпочити, і подумати, для чого ми це робимо, і що воно нам дасть. Наприклад можна почати зі знайомства з винахідником цієї мови:

Людвік Лазар Заменгоф (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, польськ. Ludwik Łazarz Zamenhof; 15 грудня 1859, Білосток — 14 квітня 1917, Варшава) — польський лікар і лінгвіст, творець штучної мови есперанто.

Людвік (ім'я при народження Лазар) Заменгоф народився в єврейській родині в Білостоку (сучасна Польща, на той час частина Російської імперії). Батько — Марк Заменгоф — працював учителем іноземних мов. Людвік мав десятьох братів і сестер. Вдома діти розмоляли їдишем, а другою мовою за різними даним була чи то російська, чи то польська. Дитинство минуло в середовищі багатонаціонального населення Білостока (найбільшими національними громадами міста були євреї, поляки, росіяни та німці). В 10 років Людвік написав драму «Вавилонська вежа, або білостоцька трагедія в п'яти актах», адже вважав, що головною причиною непророзумінь і суперечок між людьми є мовні бар'єри. Єдина спільна мова мала би вирішити цю проблему. Більше...

Есперанто в ролі міжнародної мови - ціль, що є свого роду ідеалом. Якщо на хвилинку уявити собі що ця ціль досягнута, то це приносить нам купу переваг. Уявіть собі, що всі діти вивчають в школі протягом одного-двох років есперанто, а потім, якщо хочуть, інші мови. З таким багажем знань, можна вільно спілкуватись в будь-якій країні, і зникає необхідність в арміях перекладачів. Всі розуміють один одного. Ніяка нація не має несправедливої переваги через використання її мови в якості міжнародної (ми, українці маємо відчувати цю несправедливість двічі. Мало того, що міжнародна мова англійська, так ми ще маємо локально-міжнародну російську. Хоча, як то кажуть, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина.) Кожен робить невеликий крок на зустріч іншим, і всі задоволені.

Та, на жаль, ця картинка залишається всього лише ідеалом. Ніхто не захоче вивчати есперанто, поки йому на конкретних життєвих прикладах пояснять навіщо це потрібно.

Якщо припустити, що ціль вже частково досягнута, наприклад, на есперанто говорить кожен п'ятий на вулиці, якщо на есперанто видаються відомі наукові журнали, та свіжі новини по телебаченню у всіх країнах транслюють на есперанто, то і інших сумнівів вже не виникає, - нікого вже не треба буде переконувати в корисності есперанто. Переваги будуть очевидними. Труднощі виникають саме з початковим періодом - як зробити так, щоб на есперанто заговорила достатня кількість людей, після чого процес розвивався б за інерцією.

Цікаво, хто був тим диваком, що купив перший телефон? Він же не міг нікому подзвонити! Зате другий, міг позвонити першому. А третій їм обом. І так далі. Чим більше телефонів вже встановлено, тим більший інтерес встановити собі телефон для кожного нового учасника.

Есперанто можна порівняти з телефоном. Як кожна мова, вона допомагає людям спілкуватись, думати, творити. Проте на відміну від інших мов, есперанто не має своєї "природньої" популяції. Йому довелось починати від умовного нуля ( чи одиниці :) в 1887 році. І до тих пір, поки кількість знавців есперанто не перевищить критичний поріг, очікуваного ефекту не буде. Більш того, ті хто вступає в систему зараз мають витрачати свою енергію на підтримання системи для майбутнього ефекту (чи мотивуючи себе якось інакше).

Проте, від думки про те, що варто сьогодні трохи потерпіти заради щасливого майбутнього значна частина людства вже добряче стомилась (згадайте будівництво комунізму в одній окремо взятій країні). Пройшло століття з часу заснування есперанто, а до перемоги, як до місяця пішки. Люди стомились. Люди не хочуть жити потім, вони хочуть жити зараз. Що ж робити?

Постаратись отримати вигоду з того що маємо зараз!

Розмовник есперанто

ред.

1. Географічні назви. Geografiaj nomoj.

Україна - Ukrainio, Київ - Kijivo, Іспанія - Hispanio, Мадрид - Madrido, Польща - Pollando, Варшава - Varsovio.

2. Де? Kie?

Держава - lando, місто - urbo, вулиця - strato.

3. Гроші. Mono.

Гривна - hrivna, євро - eŭro, долар - dolaro, єна - eno.

4. Установи. Oficejoj.

Обмінний пункт - monŝanĝejo, поліція - polico, лікарня - malsanulejo, магазин - vendejo, пошта - poŝtejo, ресторан - restoracio.

5. Аеропорт, вокзал. Flughaveno, stacidomo.

Вхід - enirejo, вихід - elirejo, посадка на літак - enaviadiliĝo, посадка на потяг - entrajniĝo, митниця - doganejo, каса - biletejo, камера схову - deponejo, багаж - Bagaĝo, білет - Bileto.

6. Усякий транспорт. Veturilioj.

Машина - aŭto, літак - aviadilo, метро - metroo, автобус - buso, тролейбус - trolebuso, трамвай - tramo, таксі - taksio.

7. Подорожі. Vojaĝoj.

Віза - vizo, паспорт - pasporto, екскурсії - ekskursoj, купувати - aĉeti, сувеніри - memoraĵo.

8. Усяка техніка. Elektroaparatoj.

телефон - telefono, мобільний телефон - poŝtelefono, комп’ютер - komputilo, телевізор - televidilo, холодильник - fridujo, фотоапарат - fotilo.

9. Дім. Domo.

Двері - pordo, вікно - fenestro, поверх - etaĝo, квартира - apartamento, кімната - ĉambro, кухня - kuirejo, їдальня - manĝejo, спальня - dormoĉambro, ванна кімната - banĉambro, вбиральня - necesĉambro.

10. Столові прибори. Manĝilaro.

Тарілка - telero, ніж - tranĉilo, ложка - kulero, виделка - forko, чашка - taso.

11. Людина. Homo.

Дитина - infano, хлопчик - knabo, дівчинка - knabino, чоловік - viro, жінка - virino, чоловік одружений - edzo, жінка одружена - edzino, батько - patro, мати - patrino, син - filo, дочка - filino, дід - avo, баба - avino, сім’я - familio.

12. Частини тіла. korpopartoj.

Голова - kapo, мозок - cerbo, вухо - orelo, очі - okuloj, волосся - haroj, ніс - nazo, рот - buŝo, зуби - dentoj, шия - kolo, плечі - ŝultroj, серце - koro, спина - dorso, живіт - ventro, рука - mano, рука (вся) - brako, нога - piedo, нога (вся) - kruro.

13. Їжа. Manĝaĵo.

М'ясо - viando, риба - fiŝo, хліб - pano, сир - fromaĝo, молоко - lakto, яйця - ovoj, овочі - legomoj, вода - akvo, сок - suko, чай - teo, кава - kafo, випічка - bakaĵo, сніданок - matenmanĝo, обід - tagmanĝo, вечеря - vespermanĝo.

14. Особисті речі. Personaj aĵoj.

Сорочка - ĉemizo, футболка - T-ĉemizo, плаття - robo, спідниця - jupo, джинси - ĝinso, туфлі - ŝuoj, піджак - jako, пальто - palto.

15. Купувати. Aĉeti.

Магазин - vendejo, ринок - bazaro, ціна - prezo, розмір - demencio.

16. Ванна кімната. Banĉambro.

Мило - sapo, шампунь - ŝampuo, зубна паста - dentopasto, зубна щітка - dentobroso, рушник - bantuko.

17. Календар. Kalendaro.

Понеділок - lundo, вівторок - mardo, середа - merkredo, четвер - ĵaŭdo, п’ятниця - vendredo, субота - sabato, неділя - dimanĉo.

18. Чисельники. Numeraloj.

0 nulo, 1 unu, 2 du, 3 tri, 4 kvar, 5 kvin, 6 ses, 7 sep, 8 ok, 9 naŭ, 10 dek, 11 dek unu, 23 dudek tri, 100 cent, 222 ducent dudek du, 1000 mil, 3333 tri mil tricent tridek tri, 1 000 000 miliono, 2 002 000 du milionoj du mil, 2 000 000 000 du miliardoj.

19. Прикметники. Adjektivoj. Який? Яка? Яке? Чий? Чия? Чиє?

Високий - alta, великий - granda, маленький - malgranda, дорогий - multekosta, дешевий - malmultekosta, хороший - bona, поганий - malbona.

20. Особові займенники. Personaj pronomoj.

Я - mi, ми - ni, ви - vi, він - li, вона - ŝi, воно - ĝi, вони - ili.

21. Корисні фрази. Utilaj frazoj.

Добрий ранок! - Bonan matenon! Добрий день! - Bonan tagon! Добрий вечір! - Bonan vesperon! До побачення - ĝis (la) revido, добраніч - bonan nokton, так - jes, ні - ne, дякую - dankon, будь ласка - bonvolu.

22. Питання і відповіді. Demandoj kaj respondoj.

Як вас звати? Kiu vi estas? Мене звуть Ігор. Mi estas Ihor. Як ся маєте? Kiel vi fartas? Добре, дякую. Bone, dankon. З якої ви країни? El kiu lando vi estas? Я з України. Mi estas el Ukrinio.