Абетка

ред.
Грец. буква або
буквосполуч.
лат. суррогат Рус. 1 Рус. 2 Старослав.
α a, ā а а
β b б в в
γ g г г
γγ ng нг гг
γκ nc, nk нк гк
γξ nx нкс гѯ
γχ nch нх гх
δ d д д
ε e э/е е є
ζ z з з
η ē э/е и и
θ th т ф ѳ
ι i, ī и і
κ c, k к к
λ l л л
μ m м м
ν n н н
ξ x кс ѯ
ο o о о
ου ū, ou у ѹ
π p п п
ρ r, rh р р
σ,ς}} s с с
τ t т т
υ y, ȳ и/ю/в и/в ѵ
φ ph ф ф
χ ch х х
ψ ps пс ѱ
ω ō о ѡ
ʽ h г   ҅

Вимова

ред.

Більшість звуків нагадують відповідні звуки української мови. Наголос нагадує наголоси в українській мові (виділення силою а не протяжністю), може падати на різні склади слова.

Мовотвір

ред.

Мовотвір новогрецької, на якій балакають в сучасній Греції та на Кіпрі заснований на простонародній грецькій мові (дімотіка) але також включає в себе деякі елементи чистої мови (кафаревуси), літературної мови, наближеної до старогрецької.

Речення

ред.

Основний порядок це Підмет-Присудок-Додаток (SVO) але він може змінюватись на Присудок-Підмет-Додаток чи інші варіації. В іменникових словосполученнях прикметники ідуть перед іменником, напр. το μεγάλο σπίτι, 'великий дім'), в той час як присвійники (присвійні займенники) ідуть після, напр. το σπίτι μου, 'дім мій').

Словотвір

ред.

Дієслово

ред.

Особливість грецьких дієслів полягає в існуванні протиставленні дієслів завершеного і незавершеного виду, так само як двох часових форм - минулого і неминулого (теперішнього) часу. Завершеність-незавершеність виражається двома різними кореневими формами, в той час як часи відмічаються різними наборами закінчень. З чотирьох можливих наборів, тільки 3 можуть використовуватись в якості індикативу - теперішній (незакінчений теперішній), незакінчений минулий і закінчений минулий (аорист). Всі чотири можливі набори можуть використовуватись в функції суб'юнктиву, коли перед ними стоїть частинка να або одним з наборів суб'юнктивних прийменників. Також є дві форми імперативу для кожного з видів.

На додаток до цих базових форм у грецькій також є кілька додаткових дієслівних строїв. Це завершена форма (перфект) виражена за допомогою форм дієслова έχω ('мати') і незмінної дієслівної форми утвореної від кореня дієслова. Наявні як завершена форма теперішнього часу, так і минулого.

Додатково, всі базові форми можуть бути поєднані з частинкою майбутнього часу θα, яка походить від дієслова θέλω, 'хотіти'). У поєднанні з формами теперішнього часу вона утворює форми завершеного і незавершеного майбутнього. У поєднанні з незавершеним минулим використовується для вираження умовної форми.

1ша Відміна

ред.
Вид Корінь Минуле Неминуле Вимога
Незавершений γραφ-  

1.од.
2.од.
3.од.
1.мн.
2.мн.
3.мн.

 

Незавершений минулий

έγραφα
έγραφες
έγραφε
γράφαμε
γράφατε
έγραφαν

писав

Теперішній

γράφω
γράφεις
γράφει
γράφουμε
γράφετε
γράφουν

пишу

Вимога

 
γράφε
 
 
γράφετε
 

пиши!

Завершений γραψ-  

1.Sg.
2.Sg.
3.Sg.
1.Pl.
2.Pl.
3.Pl.


Aorist

έγραψα
έγραψες
έγραψε
γράψαμε
γράψατε
έγραψαν

Написав

Subjunctive Pf.

γράψω
γράψεις
γράψει
γράψουμε
γράψετε
γράψουν

Написав би

Imperative Pf.

 
γράψε
 
 
γράψτε
 

Напиши!

Perfect    

1.Sg.
2.Sg.
3.Sg.
1.Pl.
2.Pl.
3.Pl.

 

Past Perfect

είχα γράψει
είχες γράψει
είχε γράψει
είχαμε γράψει
είχατε γράψει
είχαν γράψει

мав написане

Present Perfect

έχω γράψει
έχεις γράψει
έχει γράψει
έχουμε γράψει
έχετε γράψει
έχουν γράψει

маю написане

        Gerund/Part.

γράφοντας
writing

 
  Past Non-Past
Impf. θα έγραφα
писав би
θα γράφω
писатиму
Pf. θα έγραψα
написав би
θα γράψω
напишу
Perf. θα είχα γράψει
'
θα έχω γράψει
напишу

Примітки

ред.


Джерела

ред.