Очікуванні результати:Редагувати

Після цього уроку:

Учень має знати: Будову атома і молекули,

Учень має розуміти: такі поняття як: атом, електрон, ядро, заряд ядра атома, модель ато ма, протони, нейтрони,

Учень має вміти: визначати число протонів, нейтронів, електронів.

Вікіресурси:Редагувати

Тип уроку:Редагувати

Комбінований.

Хід урокуРедагувати
І Організаційний момент.Редагувати
II. Перевірка домашнього завданняРедагувати

Перевірка та обговорення виконання письмових завдань (усно або на дошці).

Ш. Мотивація навчальних досягненьРедагувати

Це загадкова частинка. 3 одного боку, це будівельний матеріал усе- світу зі складною будовою та нескінченною кількістю енергії, яка пра- цює для миру. Але якщо неуважно з нею поводитись, то вона стає небезпечною і може зруйнувати світ. Ці всі слова присвячені частинці- Атому. Учитель називає тему уроку, учні визначають очікувані результати уроку.

ІV.Вивчення нового матеріалуРедагувати

Атом – електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра та Першим Резерфорд запропонував свою «планетарну» модель будови атома, якою з невеликими змінами ми користуємося досі. Згідно з планетарною моделлю будови атома Резерфорда, весь позитивний заряд атома зосереджений у центрі, у ядрі, що оточено негативно зарядженими електронами. Електрони рухаються навколо ядра, наче планети навколо Сонця, по певних орбітах. Ядро — найважча, але одночасно і найдрібніша частина атома. Маса ядра становить близько 99,97 % від маси атома, а його радіус приблизно в сто тисяч разів менше радіуса атома. Іншими словами, якщо розмір ядра збільшити до розміру звичайного яблука, то атом буде розміром із земну кулю. Отже:

Атом — це електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.[1]

Модель атома Резерфорда, без сумніву, найбільше відображала справжню ситуацію з будовою атома. Подальші дослідження будови атома на початку ХХ ст. показали, що в ядрі містяться частинки двох типів: протонів (р ) і нейтронів (n ) . Їх загальна назва нуклони. Протони являють собою позитивно заряджені частинки із зарядом +1, а нейтрони не мають заряду. Якщо в ядро атома входить 5 протонів, то заряд такого ядра має . дорівнювати +5. Для того, щоб атом був електронейтральною частинкою, навколо ядра повинно обертатися 5 електронів. У всіх атомів одного і того самого хімічного елемента число протонів Z завжди однакове (і дорівнює заряду ядра), а число нейтронів n буває різним, тому маса атомів одного і того самого елемента може бути різною. Це означає, що не маса, а саме заряд ядра є основною характеристикою.

Кількість протонів в атомі називається протонним числом. Його вказують ліворуч нижнім індексом перед хімічним елементом: Ве. Сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі називають нуклонним числом. Його позначають літерою А. Записують верхнім індексом перед елементом Ве. р = е = Z N(n) = A – N(p) Ядра з великою кількістю протонів ( понад 83) є нестійкими. Вони розпадаються на менші ядра. Цей процес називають радіоактивним розпадом. Нестійкість великих ядер є причиною того, що в природі немає елементів з порядковими номерами, що перевищують 92. Їх атоми були добуті в лабораторії.

V. Закріплення та систематизація знаньРедагувати

1) Ядро атома Гелію має заряд +2. Скільки електронів містить атом

Гелію?

2) Атом Карбону містить 6 електронів. Чому дорівнює заряд: а) атома

Карбону; б) ядра атома Карбону?

3) Визначте число протонів в ядрах і заряди атомів: а) Літію; б) Суль-фуру; в) Феруму; г) Плюмбуму.

4) Визначте заряд ядра, число електронів і масу атома, якщо атомне

ядро містить: а) 8 протонів і 9 нейтронів; б) 25 протонів і 30 нейтронів;

в) 89 протонів і 117 нейтронів.

5) Визначте елемент, в атомі якого міститься 14 електронів. Знайдіть

у Періодичній системі цей елемент, запишіть формулу вищого оксиду

та відповідного гідроксиду, визначте їхній характер.

6) Вкажіть, які продукти утворюються при взаємодії гідроксиду, який

відповідає оксиду елемента із зарядом ядра +11 і вищими елементів з по-рядковими номерами 14 і 16.

V. Підсумки урокуРедагувати

Використовується метод «Незакінчене речення».

- Я знаю, що атом — це...

- Я знаю, що атом складається... (частинки, їх назви, позначення, заряд)

- Я знаю, що атом має (модель)...

- Я знаю, що досліди проводили...

- Я вмію розраховувати кількість, для цього мені потрібні значення..

  • . - Я вмію характеризувати атом з допомогою... мені потрібно подивитися на...
VІІ Домашнє завдання:Редагувати

індивідуальні завдання

Джерела


Примітки

  1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC