Англійська як додаткова мова/Англійський алфавіт

Для запису англійської мови використовується латинська абетка і складається з 26 літер:гшщ

Літера Назва Вимова назви літери (МФА) Український запис назви літери Примітка
1 A a a [eɪ] ей
2 B b bee [biː] бі
3 C c cee [siː] сі
4 D d dee [diː] ді
5 E e e [iː] і
6 F f ef [ef] еф
7 G g gee [dʒiː] джі
8 H h aitch [eɪtʃ] ейч haitch [heɪtʃ] в Ірландії і часто в Австралії
9 I i i [aɪ] ай
10 J j jay [dʒeɪ] джей
11 K k kay [keɪ] кей
12 L l el [el] ел
13 M m em [em] ем
14 N n en [ɛn] ен
15 O o o [əʊ] оу
16 P p pee [piː] пі
17 Q q cue [kjuː] к'ю
18 R r ar [ɑː, ar] а, ар [ɑr] у північноамериканській вимові або в позиції перед голосним
19 S s ess [es] ес Пишеться es- у сполученнях типу es-hook
20 T t tee [tiː] ті
21 U u u [juː] ю
22 V v vee [viː] ві
23 W w double-u ['dʌbljuː] дабл-ю
24 X x ex [eks] екс
25 Y y wy [waɪ] уай Інколи пишеться wye
26 Z z zed, zee [zɛd, ziː] зед, зі zee — американський варіант
Диграф Вимова Примітки
sh [ʃ]
zh [ʒ] Тільки в практичних транскрипціях
ch [tʃ]
ch [k] У словах грецького, єврейського, німецького походження
kh [x] В практичних транскрипціях
th [ð] чи [θ]

Голосні і приголосні звуки англійської ред.

Англійська має 5 голосних літер: a, e, i, o, u ("y" і "w" також інколи бувають голосними, і використовуються з орфографічних причин). Це не співвідноситься з кількістю голосних звуків, яких приблизно 14, залежно від діалекту.

Приголосних в англійській 21: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.

У багатьох випадках написання англійського слова дає лише грубу вказівку на його вимову. Через це англійська система орфографії відома як одна з найважчих у вивченні всіх алфавітних скриптів.