Історія глобального суспільства

Історія глобального суспільстваРедагувати

В цій книзі ми розглядаємо історію глобального суспільства, від його виникнення до наших днів. Ця версія не претендує на повноту.

Під глобальним суспільством в цій книзі ми будемо розуміти людство - спільноту людей, яка виникла на нашій земній кулі в незапам'ятні часи. Назва "глобальне" походить від назви земної кулі латиною і англійською - глобус (globus) і глоб (globe).

В даній книзі зроблена спроба розглянути історію людства з точки зору логіки, з врахування різних точок зору і критичним ставленням до існуючих "авторитетних" теорій і поглядів на історію.

Поява глобального суспільстваРедагувати

Появу глобального суспільства, людської спільноти на нашій планеті логічно починати з появи перших людей. На даний час немає ніяких точних даних про особливості появи перших людей на Землі, але існує і можна висунути багато різних версій на цю тему. Розглянемо основні питання, які виникають у зв'язку з цим:

  • Люди виникли на нашій планеті чи потрапили на нашу планету з інших місць у Всесвіті?

Більшість дослідників схиляється до думки, що люди як вид все ж таки виникли на планеті Земля. До версії про позаземне походження людства як правило схиляються прихильники теорій існування НЛО і позаземних цивілізацій, що саме по собі є доволі спірним питанням. У випадку позаземного походження людства одразу виникають питання - яким чином люди потрапили на планету Земля, де саме у Всесвіті виникли люди і отже були сприятливі умови для виникнення людства (на даний час невідомо жодного середовища у Всесвіті крім Землі, де б були сприятливі умови для нормального існування людини). Тому за відсутності додаткових даних будемо схилятись до теорії про виникнення людства на Землі.

  • Люди виникли на нашій планеті внаслідок природньої еволюції чи внаслідок акту творіння?
  • Як відбувалось виникнення людей - чи виникла одна людина, чи одна група людей, чи декілька груп людей? Наскільки правомірно говорити про спільних предків людей, які зараз живуть на планеті Земля?

Особливості розвиткуРедагувати

Розглядаючи розвиток глобального суспільства ми припускаємо, що:

  • Незважаючи на існування відмінностей між різними людьми, всі люди мають певні загальнолюдські риси, характерні для всіх людей.
  • Незважаючи на існування у всіх людей певних загальнолюдських рис, розвиток глобального суспільства відбувається нерівномірно, хоч і бувають певні періоди, коли переважають суспільні процеси, які тяжіють до його вирівнювання. Тому коли історики говорять про закінчення кам'яної доби і початок бронзової, це не означає, що в усьому глобальному суспільстві відмовились від кам'яних знарядь праці і перейшли на бронзові, швидше мається на увазі просто поява бронзових знарядь праці або більш широке їх розповсюдження, часто лише в певному регіоні. Навіть у XX ст. у віддалених куточках Землі виявляли племена, які жили в умовах кам'яної доби. Також за умови вичерпання запасів міді або олова (необхідних для виготовлення бронзи) можливий поворот до попередніх знарядь праці, на попередню ступінь розвитку. Це також мало місце в історії, хоч як правило ненадовго (в масштабах розвитку глобального суспільства). Але маючи це на увазі зовсім не треба впадати в іншу крайність і допускати те, що роблять деякі сучасні історики, коли говорять про можливість існування високорозвинених цивілізацій в одних регіонах глобального суспільства при повній відсталості інших регіонів. Доказом хибності цієї точки зору служить сама історія глобального суспільства, яка показує постійний його розвиток в цілому при тимчасових занепадах і підсиленнях то одних то інших регіонів земної кулі.

РокиРедагувати