Історія України (10 клас)

Курс «Історія України» для 10 класу націлений на формування у школярів уявлення про хід історичних подій та процеси, що відбувалися з початку ХХ століття і до завершення Другої світової війни. Головна увага приділяється висвітленню процесу державотворення, встановлення радянського тоталітарного режиму на українських землях та розгляд подальшої долі українства.

Головні завданняРедагувати

Основними завданнями курсу є:

  • сформувати у школярів усвідомлення важливості вивчення історії України, насамперед періоду Української революції 1917-1921 років, причин її поразки та становище українських земель у складі Радянської імперії
  • сприяти не лише закріпленню загальних та предметних компетенцій, а й формуванню громадянської ідентичності та патріотичних почуттів за рахунок чітких та яскравих прикладів з історії України означеного періоду.

Структура курсуРедагувати

ВСТУП.Редагувати

Розділ 1. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИРедагувати

Розділ 2. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯРедагувати

Розділ 3. РОЗГОРТАННЯ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬРедагувати

Розділ 4. РАДЯНСЬКА ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИРедагувати

Розділ 5. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОДРедагувати

Розділ 6. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИРедагувати